Model de declarație pe propria răspundere pentru deducerea personală suplimentară acordată părinților angajați în 2023 – document


Deducerea personală suplimentară pentru părinții care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora, se acordă începând din ianuarie 2023, potrivit Ordonanței nr. 16 din 15 iulie 2022. Pentru ca părinții să beneficieze de deducerea personală suplimentară, copiii trebuie să fie înscriși într-o unitate de învățământ, adică la creșă, grădiniță sau școală. În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. Părintele trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere la angajator.

Modelul de declarație pe propria răspundere a fost publicat pe grupul de Facebook Grupul personalului auxiliar. Părinții au de completat următoarele câmpuri:

  • numele și prenumele părintelui;
  • adresa de domiciliu;
  • CNP-ul părintelui;
  • numele și prenumele copilului;
  • data nașterii a copilului;
  • CNP-ul copilului;

Potrivit documentului, la declarația pe propria răspundere vor fi anexate următoarele: copia de pe cartea de identitate a angajatului, copia de pe certificatul de naștere al copilului și adeverința de la unitatea de învățământ unde este înscris copilul.

Ordonanța Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 a modificat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prevederile referitoare la deducerea personală suplimentară au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Articolul 77 din Ordonanța menționată mai sus se modifică astfel:

„(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salariiindiferent de nivelul acestora.

Ce se întâmplă dacă părintele desfășoară activitatea la mai mulți angajatori

Dacă părintele lucrează pentru mai mulți angajatori, acesta are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

„(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.” sursa:edupedi.ro