SUPERSTIȚII TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI


Paștile este cea m ai mare și m ai importantă sărbătoare creștină cunoscută și că sărbătoarea LUMINII a speranței și a bucurie Paștile își au originea încă din Vechiul Testament.

După cum știm după moarte pe cruce a Mântuitorului nostru IISUS Hristos sărbătoarea azimilor adică SFINTELE PAȘTI capătă o nouă valență.

Practic prin JERTFA SA cea sângeroasă și prin instituirea SFINTEI TAINE A EUHARISTIEI,

Hristos a respectat cuvintele sale care zic NU AM VENIT CA SĂ STRIC LEGEA CI SĂ O ÎMPLINESC…”

Astfel CRUCEA sau (STÂLPUL) pe care până în secolul IV lea romanii îi răstigneau pe condamnații la moarte, devine acum SFÂNTĂ UN ALTAR DE JERTFĂ.

Însă cel m ai important obicei rămâne cignitul Ouălelor care amintește de cutremurul care să Produs la ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI.

Practic pe lângă bucuria de a participa la SFINTELE SLUJBE CA DENIILE SAU SLUJBA DE ÎNVIERE Cel m ai frumos și cel m-ai important moment rămâne CIOCNITUL OUĂLE LOR DE PAȘTE care Nu reprezintă doar o bucurie pentru creștinii de toate vârstele ci și o garanției a mărturiei noastre că HRISTOS A ÎNVIAT!