Soborul Sfântului Ioan Botezătorul


In fiecare an, pe data de 7 ianuarie praznuim Soborul Sfântului Ioan Botezatorul. Sfântul Ioan Botezatorul s-a născut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a semintiei lui Aaron. Nașterea Sfântului Ioan Botezatorul a fost vestită de către ingerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru ca nu va da crezare celor vestite de ingerul Gavriil, Zaharia va ramane mut pana la punerea numelui fiului său.

Ioan Botezatorul – „Ingerul Domnului”

Prorocul Maleahi l-a numit pe Ioan Botezatorul „Ingerul Domnului”, pentru că avea să-i gatească calea (Mal. 3, 1), iar Mântuitorul recunoaste ca Ioan este „ingerul”de care a vorbit Maleahi (Matei, 11,10). De ce il numim inger intrupat? Pentru că el a ajuns să poarte in ființa sa semnele biruintei asupra pacătului originar. Astfel, el nu-și mai câștiga pâinea cu sudoarea frunții. Evanghelistul Marcu precizează: „Și Ioan era îmbrăcat in haină de par de camilă, avea cingătoare din piele imprejurul mijlocului si mânca lăcuste si miere salbatică” (Marcu 1,6). Această prezentare ne descoperă marele ascet din Ioan, care învinge în ființa sa inclinațiile spre păcat si devine vrednic să-l vestească lumii pe Hristos. De aceea nu-i întâmplător că este reprezentat pe ușile impărătești ale altarelor ortodoxe, cu aripi de inger.

Misiunea Sfântului Ioan Botezatorul

Sfântul Ioan Botezatorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia si de a-l descoperi și a-l face cunoscut lui Israel. Evanghelistul Luca noteaza, cu o extremă precizie, data la care Ioan Botezatorul a inceput să predice: „în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al tinutului Trahonitidei, iar Lisanias tetrarh al Abilenei, in zilele arhiereilor Anna și Caiafa, a fost cuvantul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, in pustie” (Luca 3, 1-2).

Rolul Sfântului Ioan Botezatorul a fost acela de a trezi pe Israel din idolatrizarea Legii, de a naște in ei credința in Hristos. El iși începe predica cu aceleași cuvinte ca și Mantuitorul: „Pocăiti-vă, că s-a apropiat Imparația cerurilor” (Mt. 3, 2). Le atrage atenția că nu este de ajuns să faci parte din poporul ales de Dumnezeu pentru a primi mântuirea. în acest sens le spune: „Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam” (Matei 3, 9; Luca 3, , descoperind că toate neamurile sunt chemate la mântuire. Convertirea propovăduită de Ioan presupunea recunoasterea stării de pacăt în care se afla omenirea și înlăturarea certitudinilor oferite de doctrina fariseică. Actul care consfințește convertirea este „botezul lui Ioan”. Acest botez, numit și al pocăinței, nu dăruia iertarea păcatelor, dar presupunea căința pentru păcatele săvârșite și astfel, pregatea sufletul pentru primirea iertarii. Misiunea principala a Sfântului Ioan Botezatorul era să pună inaintea ochilor minții realitatea păcatului și să trezească dorința de ispășire, urmand ca Mantuitorul care avea să vină, să le descopere celor convertiti calea pe care să o urmeze. Că Ioan Botezatorul reușește să zguduie conștiințele, o arată Sfantul Evanghelist Luca când spune: ” poporul era în așteptare” (Luca 3, 5) și toți se întrebau dacă nu cumva Ioan este Mesia. Pentru a înlătura orice ispită care făcea posibilă confuzia că Ioan este Mesia cel așteptat, va spune: „Eu va botez cu apa spre pocainta, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine… Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3, 11). Și va încheia prin a spune: ” Cel care vine după mine a fost inaintea mea, pentru ca mai înainte de mine era” (Ioan 1, 15).

Moartea Sfântului Ioan Botezatorul

Din Evanghelie cunoastem ca Irod, la un ospaț prilejuit de sarbatorirea zilei de naștere, a taiăt capul Sfântului Ioan Botezatorul, la cererea Irodiadei. In acea vreme, Sfântul Ioan era intemnițat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era sotia fratelui sau. în ura ei de moarte, Irodiada a sfatuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase și plăcuse oaspeților și indeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezatorului ca rasplată.

Moastele Sfântului Ioan

Potrivit traditiei, Ioan a fost inmormântat în Samaria. Din relatarile istoricilor Rufinus și Teodoret, aflăm că mormântul său a fost profanat în timpul împăratului Iulian Apostatul, in anul 362. Astfel, o parte din moaște a fost arsă, iar cealaltă parte a fost dusă în Ierusalim, apoi in Alexandria. La 27 mai 395, a fost așezată in biserica ce ii poarta numele. Despre capul sfântului nu se cunosc foarte multe lucruri. El a fost de trei ori pierdut și de trei ori aflat. Astazi, capul sfantului se afla la Roma.

Semnificația numelui Ioan,

Ioan este nume iudaic: „Iohanan” prescurtare din Iehohanan” și înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit”. Foarte mulți români poarta numele de Ion (forma neaos