DESPRE BLESTEME


CE SUNT BLESTEMELE? BLESTEMUL SAU AFURISENIA ESTE t O SERIE DE REGULI CARE ODATĂ ÎNCĂLCATE ATRAG DUPĂ SINE CELE M AI CRUNTE PEDEPSE. PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XIX APROAPE TOATE ACTELE M- AI IMPORTANTE CĂ TESTAMENTE, ÎNSCRISURI DE ÎNTEMEIERE A UNOR SPITALE , PALATE DOMNEȘTI ORI BISERICI SAU REGULI DE GĂSIRE ALE UNEI COMORI ERAU ÎNSOȚITE DE BLESTEME. ÎN TRECUT BLESTEMELE VENEAU NU NU M AI DE LA OAMENII DE RÂND TATA, MAMA FRATE SORĂ VĂR VARĂ CI CĂ ȘI ASTĂZI ELE ERAU CUNOSCUTE popular ca AFURISENII ȘI PUTEAU VENII DE LA PREOȚI, EPISCOPI ȘI PĂRINȚI. BLESTEMELE PĂRINTEȘTI (BLESTEMUL DE MAMĂ) După cum se știe în tradiția și cultura populară românească la fel ca și în tradiția creștină mama este un Personaj cu o putere și influență mare asupra copilului său Puterea rugăciunii sau a Blestemului unei mame este egală cu puterea tuturor Oștirilor îngerești. Și nici un preot sau arhiereu nu îl poate înlătura. Mama își poate jura sau blestema pruncul fie bait sau fată dar ea mama nu Poate fi blestemata decât de Dumnezeu tatăl pentru Păcatul Avortului, păcatul părăsiți pruncului sau alte păcate știute și ne știute. BLESTEMUL DE TATĂ Venit pe parte Bărbătească adică (MESIANICA) BLESTEMUL TATĂLUI ESTE AL 2LEA CEL M AI PUTERNIC DE PE PĂMÂNT ȘI POATE FI ȘTERS DE PREOȚI SAU ARHIEREI ÎN NUMĂR DE 7 NU M AI ÎN PREZENTA ATÂT A TATĂLUI CARE A BLESTEMAT CÂT ȘI A FIULUI CARE A FOST BLESTEMAT BLESTEMELE ÎNTR E FRAȚI ȘI SURORI SAU BLESTEMELE ORI JURĂMINTELE PE SINE POT FI ȘTERSE PRIN SFÂNTA TAINĂ A MĂRTURISIRI SAU SPOVEDANIA ORI ÎN SLUJBA PANAHIDEI CÂND PREOTUL SLUJITOR AVÂND SICRIUL CU CEL RĂPOSAT PE BUZA MORMÂNTULUI ÎL DEZLEAGĂ PE CEL MORT DE ORICE LEGĂTURĂ DE ORICE CHIP AVUTA ASUPRA SA. PUTEREA BLESTEMELOR ESTE ÎN VEAC CUM SPUNEA SFÂNTUL VASILE CEL MARE. ÎN TRADIȚIA POPULARĂ S A CREZUT CĂ BLESTEMELE SUNT BUNE ACESTEA FIIND ADESEA CONFUNDATE CU, BLESTEMELE SFÂNTULUI VASILE CEL MARE SAU MOLIFTELE SFÂNTULUI VASILE. CARE ÎN REALITATE. NU AU NICI O LEGĂTURĂ UNELE CU ALTELE MOLIFTELE SFÂNTULUI VASILE FIIND BLESTEME SAU AFURISENII PE NUMELE LUI HRISTOS ASUPRA SATANEI ÎNGERUL CEL CĂZUT CEL AFURISIT DIN VEAC DE DUMNEZEU TATĂL. BLESTEMELE SUNT NU DOAR CU O ÎNCĂRCĂTURĂ TEMPORARĂ 2,3 SAU 5 ORI10 ANI. ELE SE TRANSMIT DE LA PRIMA ȘI PÂNĂ LA A 21 GENERAȚIE DACĂ SUNT BLESTEME DE MOARTE IAR BLESTEMELE PĂRINTEȘTI SE TRANSMIT PÂNĂ LA A9 A GENERAȚIE MEREU PE SOARTA CELUI M AI MARE ADICĂ ÎNTÂI NĂSCUT BĂIAT SAU FATĂ. DE OBICEI BLESTEMELE AFECTEAZĂ BĂRBAȚII DEOARECE BLESTEMUL SAU AFURISENIA NU ESTE DECÂT DORIREA RĂULUI ÎN VIAȚA CUIVA FIE BĂRBAT SAU FEMEIE DUPĂ CUM ȘTIM BISERICA ȘI SFÂNTA SCRIPTURĂ VORBESC NU M- AI DESPRE DIAVOL CA PARTE BĂRBĂTEASCĂ ÎNTR -UN SINGUR LOC ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ SE VORBEȘTE DESPRE DIAVOLUL FEMEI ÎN ISAIA 34:14. ATENȚIE BLESTEMELE NU POT AVEA DOUĂ LATURI BENEFICE SAU MALEFICE ORI BUNE SAU RELE BLESTEMELE SAU BLESTEMUL NU POATE FI DECÂT RĂU SAU NEGATIV. AȘA CUM ÎNSUȘI MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS SPUNE CĂ OMUL NU POATE FI SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI.