BOBOTEAZA – BOTEZUL DOMNULUI


Pe data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Aceasta sărbătoare reprezintă botezul în apă Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. în ajunul și în ziua de Boboteaza, în toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile arhiereilor și preoților se sfințește aghiasma cea mare.
Boboteaza – Epifania La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desavarșit, a venit Hristos la Iordan, unde Sf. Ioan Botezătorul învață și boteza cu botezul pocăinței; iar despre Iisus le spunea: „Se afla în mijlocul vostru Acela pe voi Care nu-L știti” (Ioan 1, 26). „Nici eu nu-L știam pe El, dar Cel ce m-a trimis sa botez cu apa, Acela mi-a zis: peste Care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. și eu am văzut și am mărturisit ca Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 33-34). Când a apărut Hristos pe malul Iordanului, Sf. Ioan, luminat de Duhul Sfânt, îl recunoaște și-L arata mulțimilor, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Aceasta mărturie era foarte necesara israelitenilor, care așteptau pe Mesia cel profețit cu multe veacuri înainte. Hristos ii cere lui Ioan sa-L boteze, iar acesta, după o împotrivire de adâncă smerenie, primește sa-L boteze, după rânduiala lui. După botezul lui Hristos cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel și a stat peste Iisus, iar Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit!” (Matei 3, 17). Astfel, botezul primit de Hristos are și un alt scop: Epifania – arătarea Sfintei Treimi – moment în care El avea sa fie descoperit lui Ioan si, prin acesta, lui Israel, ca Fiului lui Dumnezeu și ca Mesia.
Boboteaza – Botezul lui Ioan si Botezul Bisericii Ceea ce s-a întâmplat cu pastele iudaic, se întâmpla și cu botezul. La Cina cea de Taină întâlnim și pastele iudaic si pastele nostru; Hristos a pus capăt celui dintâi și i-a dat început celui de-al doilea. și acum la râul Iordan a împlinit botezul iudaic, dar în același timp a deschis ușile botezului Bisericii. Botezul lui Ioan era un botez de pocăință, care ii făcea pe oameni să-și osândească păcatele lor. Acest botez nu era o taina, ci un ritual, pentru ca nu ierta păcatele. Dar de ce n-a botezat Hristos, ne-o spune însuși sfântul Ioan când zice : „Acela va va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”. Dar Duhul Sfânt nu fu­sese încă dat. Acesta ne-a fost dat de Hristos însuși, de sus, de la Tatăl (Ioan, 14, 26 ; 15, 26) venind în lume la Cincizecime (Fapte, 2, 1-4). Apostolii trebuiau sa se îmbrace mai intâi ei înșiși cu toată puterea Du­hului, cum s-a și întâmplat la Cincizecime (Luca, 24, 49 și Fapte, 2, 1-4), ca apoi ei sa boteze cu apa si cu Duh Sfânt, cum au și făcut începând după Pogorâre când s-au botezat adăugându-se apostolilor „ca la trei mii de suflete” (Fapte, 2, 41).
Cu botezul lui Ioan s-a botezat și Mântuitorul, dar nu pentru ca El avea nevoie de curățire de păcate,   fiind   Dumnezeu-Omul, ci pentru a ne arata importanta si lucrarea botezului pe care il va institui și a împlini Legea, ca sa se descopere lumii taina lui Dum­nezeu cel in Treime închinat, în numele Căruia sa ne botezam și noi. Taina botezului a fost instituita de Hristos însuși îndată după în­vierea Sa din morți, odată cu trimiterea apostolilor la propovăduirea Evangheliei către neamuri:  „Mergând, învațați toate neamurile, botezându-le  în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate cate Eu v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, pana la sfârșitul veacului” (Matei, 28, 19-20).
Hristos se afunda în Iordan și Duhul pogoară peste ape. A tre­buit sa se scufunde Fiul în firea omeneasca și prin ea în apa, pen­tru ca noi, scufundându-ne în apa, sa ne înalțăm spre viața Sa dumnezeiască în Duhul Lui cel Sfânt. în Cuvân­tul întrupat, apa și Duhul se unesc din nou.

Tot în aceasta zi, facem pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Romano Lachedemonul. Maine, 7 ianuarie, facem pomenirea Soborului Sfantului Proroc Ioan Botezătorul.